Idyll støtter Nesna Sanitetsforening

19.03.2016 10:35

Nesna Næringsforums servicepris for 2015 ble tildelt Idyll Frisør. Lotte Jensen og Hilde Mehus er stemt frem av sine kunder og Nesnas innbyggere til å ha best service i Nesna. I tillegg til et diplom får vinnerne kr 5000,-, som de kan gi til et selvvalgt lokalt veldedig formål. Idyll Frisør har valgt å gi pengene til Nesna Sanitetsforening. «Vi ble veldig overrasket og glade» sier styreleder i Nesna Sanitetsforening, Ann Lisbeth Sandvær. «Det er morsomt at vårt arbeid blir lagt merke til og at de velger oss som det formålet de vil støtte». Ved spørsmål om hva pengene skal brukes til, sier Ann Lisbeth Sandvær at Nesna Sanitetsforening allerede har bestemt seg for å støtte opprettelsen av et dagsenter ved Nesnatunet.  Pengene fra premien kommer godt med i dette prosjektet. Dagsenteret vil gi eldre som bor hjemme mulighet til å komme seg ut, være sosiale og treffe andre. Det er et godt og viktig tiltak for Nesnasamfunnet.  

Nesna Sanitetsforening har cirka 40 medlemmer. Foreningen er en del av Norske Kvinners Sanitetsforening, som i år feirer sitt 120 års-jubileum. Norske Kvinners Sanitetsforening støtter ulike tiltak rundt i landet spesielt innenfor forskning på kvinnesykdommer. Nesna Sanitetsforening støtter disse ulike nasjonale fondene, i tillegg til flere lokale tiltak. Et av tiltakene Ann Lisbeth Sandvær trekker frem er arbeidsmøtene de har hver onsdag formiddag på sanitetshuset. Disse møtene startet som et integreringstiltak i forbindelse med Bolyst-prosjektet, men møtene er så populære at de har fortsatt etter at prosjektet er avsluttet.

«Til tross for et godt aktivitetsnivå ønsker Nesna sanitetsforening seg alltid nye medlemmer» avslutter en glad Ann Lisbeth Sandvær.